Kings Squad|BG Army

Ownerkingssquad
StatusOffline
IPkingssquad.join-game.net
Website
Players0/0
Versions 1.16
Rank667
Votes0
Uptime100%
Last PingPing is disabled for this server because our system couldn't reach it for too many times.
Country Bulgaria
Types PvEPvPRoleplaySurvivalTowny
Share

IP: kingssquad.join-game.net
|Version 1.16.5|
Заповядайте!
има whitelist
Join Discord за whitelist
Link: https://discord.gg/QRPQAWGeJT

Забранено е:

- Отварянето и взимане на чужди items без знанието на собственика им!

- Псуването и обидите не се торелират по никакъв начин!

- Когато сте в сървъра е задължително да бъдете в стаите на Minecraft в Discord!

- Griefing е строго забранено!

Kings Squad|BG Army voting image