ATEMINE - Server Minecraft Việt Nam

OwnerDrakHellsing
StatusOffline
IPatemine.net
Website
Players0/0
Versions 1.121.11
Rank240
Votes0
Uptime100%
Last PingPing is disabled for this server because our system couldn't reach it for too many times.
Country Viet Nam
Types FactionSkyblock
Share

• Trade đa dạng , đặc sắc không màu mè

• Hệ thống phù phép /ce cày sách ép vào trang bị

• Hệ thống nâng cấp /warp thoren tiến hóa vũ khí

• Mua spawner qua menu spawner shop !

• Cho phép được fly trong Faction , thuận lợi trong việc xây
dựng căn cứ

• Chống X-Ray , gian lận tối tân tạo sự công bằng

• Đồ Donate không quá mạnh , cân bằng giữa người chơi cày
và nạp thẻ

Đua TOP Factions : ( Money / Fac Pow / Nạp Thẻ )

TOP ➊ : 350 Points
TOP ➋ : 200 Points
TOP ➌ : 100 Points

IP : ATEMINE.NET [ 1.12X -> 1.16X ]

Máy chủ mới mở nên còn thiếu nhiều thứ , các bạn liên hệ fanpage để yêu cầu các tính năng cho máy chủ nhé !
FanPage : fb.com/Atemine.net/
Group : fb.com/groups/2204452249691262/?ref=share

Khuyến mãi nạp thẻ nhận x2 giá trị ! / ATM | MOMO bonus thêm 40 %

ATEMINE - Server Minecraft Việt Nam voting image