SERB-CRAFT

Owneragligorijevic
StatusOnline
IPmc.serb-craft.com
Website
Players45/1000
Versions 1.13.2
Rank33
Votes0
Uptime100%
Last Ping2 minutes ago
Country Serbia
Types FactionPrisonRoleplaySkyblockVanilla
Share
SERB-CRAFT

Posetite naš sajt za više informacija o serveru i zajednici!
Website: www.serb-craft.com

Želite da razgovarate sa našim timom ili drugim igračima?
TeamSpeak 3: ts3.serb-craft.com

U sklopu naše mreže posedujemo sledeće podservere:
-> Factions
-> Rol3Play
-> SkyBlock
-> Prison
-> Vanilla
-> SkyPvP
-> PracticePvP

Dođite na server da se družimo, zabavimo i uživamo!
IP: mc.serb-craft.com

SERB-CRAFT voting image